Müfredat


team member

AKD KIDS Müfredatı

İletişim, Dil ve Okuma Yazma

Bu gelişim alanı, çocukların nasıl iletişim kurduklarını; dinleyerek ve konuşarak dilin nasıl yapılaştığını; sesleri, sözcükleri ve yazmayı nasıl öğrendiklerini destekler. Çocuklara; kitaplar, oyunlar, müzik ve diğer etkinlikler ile dili keşfetmesine imkân verilir. 5–6 yaş grubunda çocuklara sesli ve sessiz harfleri tanıması için teşvik edilir.

Kişisel, Sosyal ve Duygusal Gelişim

Bu gelişim alanı, çocukların kendilerini tanımaları ve neler yapabildiklerini anlamaları için kişisel, sosyal ve duygusal deneyimlerle destekler. Etkinliklerimiz, çocukları öğrenmek için teşvik eder ve yeni şeyler denemelerini sağlar. Yetişkinler ve diğer çocuklar ile ilişkiler yapılandırdığında, sosyal becerileri gelişir ve kendine olan güveni artar. Bu aynı zamanda diğer insanların farkında olmasına ve kendi davranışlarının diğerlerini nasıl etkilediğini fark eder.

Problem Çözme, Muhakeme ve Sayısal Gelişim (5-6 YAŞ)

Bu gelişim alanı, hikayeler, şarkılar ve hayal oyunları gibi deneyimler ile matematiksel anlayışı destekler. Çocukların şekilleri, boyutları ve örüntüleri öğrenerek matematiksel kelimeler ve düşünceleri gelişecektir.

Dünya Bilgisi ve Anlayışı

Bu gelişim alanı, dünya’ya kendini dahil etmesi için destekler. Bu alan onların keşfetmesine, insanları, diğer canlıları, materyalleri, bitkileri tanımasına ve sorgulamasına yardımcı olur. Kendi kültürlerini ve dünyada ki diğer insanların yaşam tarzlarını, kültürlerini tanımalarını destekleyen bir alandır.

Yaratıcılık

Bu gelişim alanı, çocukların duyularını kullanarak fikirler, materyaller ve etkinliklerle ile keşfetmesine yardımcı olur. Bu alan meraklarını daha fazla arttırır ve sorgulamalarını sağlar.. Sanat etkinliği, hareket,dans,müzik,matematik,tasarım, hayal gücü ve drama ile duygu ve düşüncelerini ifade etmelerini sağlar. Okulumuz, çocukların 5 duyusunu kullanmada yardımcı olacağı materyaller ve etkinlikler ile destekler.

Fiziksel Gelişim

Bu gelişim alanı, çocukların vücudunu nasıl kullanabileceğini ve kontrol  edebileceğini, koordinasyon becerilerini nasıl geliştirebileceğini ve hareketini destekler. Büyük ve küçük kas becerilerini bir çok materyal ile kullanabileceği etkinliklerde yer almasını sağlar. Çocuklar aynı zamanda sağlıklı yemek seçimi ve fiziksel etkinlikler ile beraber sağlıklı yaşamın önemini öğrenir.