Kayıt Şartları


team member

Kayıt yapılması için aşağıdaki evrakların tamamlanması gerekmektedir.

• Nüfus Cüzdan fotokopisi
AKD KIDS Kayıt Formu
• Aşı Karnesi fotokopisi
• İkametgâh kâğıdı
Öğrenci Tıbbi Raporu
Acil Bilgi Formu
İlaç İzin Formu
• Velilerin Nüfus Cüzdan fotokopileri
• 6 Adet Vesikalık fotoğraf