Değerler Eğitimi


team member

 

ÖZEL ETİLER AMERİKAN KÜLTÜR DERNEĞİ ANAOKULU

EYLÜL - EKİM  DEĞERLER EĞİTİMİ  ÇALIŞMALARI

TEMA : Selamlaşmak

Dil Gelişimi

Kazanım 8: Dinlediklerini ve izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder.

Gösterge:  Dinledikleri/izlediklerini drama yoluyla ifade eder.

Tanışma Topu

Malzemeler : Top

Yaş : 36-48.

Uygulama:  Çocuklar daire şeklinde oturtulur.  Oynanacak tanışma oyununu öğretmen önceden çocuklara anlatır ve herbirine elden ele top verilir önce kendi isimleri olmak üzere kime top verildiyse oçocuk  ismini söyler. Böylece sınıf içerisinde  çocuklar hem birbirlerini tanırlar hem de oyun oynamış  olurlar.

 

 

El Sık – Selam Ver – Koş

Uygulama:  Öğrenciler oyun alanına çizilen büyük bir halkanın etrafına dizilirler içlerinden bir ebe seçilir. Ebe olan halkanın dışında dolaşırken istediği bir arkadaşının sırtına dokunur ve aynı yönde koşmaya başlar sırtına dokunulan öğrenci aksi yönde koşarak ebeyle yüz yüze geldikleri noktada el sıkışıp selamlaşırlar. Ebe sırtına dokunduğu arkadaşının yerini kapmak,sırtına dokunulan öğrencide ebe olmamak için kendi yerini almaya çalışır, şayet ebe kaparsa ebelikten kurtulur,diğer öğrenci ebe olur. Tersi olursa ebe ebeliğe devam eder.

 

Tuvalet Kağıdı

Malzemeler: Bir rulo tuvalet kağıdı

Yaş : 48-60


Uygulama:  Oyunu yöneten kişi yerlerinde oturan çocuklara bir rulo tuvalet kağıdını verir rulodan istedikleri sayıda parçayı koparıp almalarını ister. Herkes kağıtlarını aldıktan sonra, oyunu yöneten kişi sırayla her katılımcıdan koparttığı kağıt parçalarının sayısı kadar kendi hakkında birşeyler söylemesini ve selamlaşmasını ister. Her çocuğun kendi hakkında en az bir şeyi diğer çocuklarla paylaşmasıyla çocukların birbirlerini daha iyi tanımaları, selamlaşma temasını öğrenmesi ve daha yakin ilişkiler kurmaları sağlanır.

 

Selamlaşma


Uygulama:  Tüm katılımcılardan oda içerisinde yürümeleri ve 5 dakika içerisinde olabildiği kadar çok kişiyle el sıkışıp, isimlerini söylerek, kendilerini kısaca tanıtmaları istenir.

 

 

 

 

Yaş : 60+

Müzik Eşliğinde Farklı Selamlaşma

Malzeme: CD  çalar, değişken ritimli bir müzik parçası

Uygulama:  Dramanın nasıl oynanacağı çocuklara önceden anlatılır. Çocuklar müzik eşliğinde sınıfta serbestçe dolaşırlar.  Öğretmen müziği kestiğinde, her çocuk, kendisine en yakın olan çocukla, kendi adını söyleyerek,  istediği biçimde selamlaşır. Çocukların farklı selamlaşma biçimleri yaratmaları teşvik edilir ve serbest bırakılır.  Eğer çocuklar bulmakta zorlanırlarsa öğretmen örnek gösterebilir.

Örnek: Tokalaşma, el içlerini karşılıklı birbirine vurma, burunlarını birbirine sürtme, dizleri dokundurma,  ayak uçlarını dokundurma, el uçlarını dokundurma, başlarını birbirine dokundurma, kalçalarının yanlarını dokundurma, ayalarını birbirine dokundurma gibi.

 

Ellerini Kullanarak Ritimle İsim Çalışması

Uygulama: Dramanın nasıl oynanacağı çocuklara önceden anlatılır. Sınıfta ki çocuklar U düzeni verilmiş olan sandalyelerinde otururlar. Öğretmen çocuklara elleri ile ritim tutarak ismini söyler ve model olur. Sırayla çocuklarda elleri ile ritim tutarak ismini söylerler. Çocuklar farklı ritimler bulma noktasında teşvik edilir.