Değerler Eğitimi


team member

 

ÖZEL ETÄ°LER AMERÄ°KAN KÜLTÜR DERNEĞİ ANAOKULU

EYLÜL - EKÄ°M  DEĞERLER EĞİTÄ°MÄ°  ÇALIŞMALARI

TEMA : SelamlaÅŸmak

Dil GeliÅŸimi

Kazanım 8: Dinlediklerini ve izlediklerini çeÅŸitli yollarla ifade eder.

Gösterge:  Dinledikleri/izlediklerini drama yoluyla ifade eder.

Tanışma Topu

Malzemeler : Top

YaÅŸ : 36-48.

Uygulama:  Çocuklar daire ÅŸeklinde oturtulur.  Oynanacak tanışma oyununu öÄŸretmen önceden çocuklara anlatır ve herbirine elden ele top verilir önce kendi isimleri olmak üzere kime top verildiyse oçocuk  ismini söyler. Böylece sınıf içerisinde  çocuklar hem birbirlerini tanırlar hem de oyun oynamış  olurlar.

 

 

El Sık – Selam Ver – KoÅŸ

Uygulama:  ÖÄŸrenciler oyun alanına çizilen büyük bir halkanın etrafına dizilirler içlerinden bir ebe seçilir. Ebe olan halkanın dışında dolaşırken istediÄŸi bir arkadaşının sırtına dokunur ve aynı yönde koÅŸmaya baÅŸlar sırtına dokunulan öÄŸrenci aksi yönde koÅŸarak ebeyle yüz yüze geldikleri noktada el sıkışıp selamlaşırlar. Ebe sırtına dokunduÄŸu arkadaşının yerini kapmak,sırtına dokunulan öÄŸrencide ebe olmamak için kendi yerini almaya çalışır, ÅŸayet ebe kaparsa ebelikten kurtulur,diÄŸer öÄŸrenci ebe olur. Tersi olursa ebe ebeliÄŸe devam eder.

 

Tuvalet Kağıdı

Malzemeler: Bir rulo tuvalet kağıdı

YaÅŸ : 48-60


Uygulama:  Oyunu yöneten kiÅŸi yerlerinde oturan çocuklara bir rulo tuvalet kağıdını verir rulodan istedikleri sayıda parçayı koparıp almalarını ister. Herkes kağıtlarını aldıktan sonra, oyunu yöneten kiÅŸi sırayla her katılımcıdan koparttığı kağıt parçalarının sayısı kadar kendi hakkında birÅŸeyler söylemesini ve selamlaÅŸmasını ister. Her çocuÄŸun kendi hakkında en az bir ÅŸeyi diÄŸer çocuklarla paylaÅŸmasıyla çocukların birbirlerini daha iyi tanımaları, selamlaÅŸma temasını öÄŸrenmesi ve daha yakin iliÅŸkiler kurmaları saÄŸlanır.

 

SelamlaÅŸma


Uygulama:  Tüm katılımcılardan oda içerisinde yürümeleri ve 5 dakika içerisinde olabildiÄŸi kadar çok kiÅŸiyle el sıkışıp, isimlerini söylerek, kendilerini kısaca tanıtmaları istenir.

 

 

 

 

YaÅŸ : 60+

Müzik EÅŸliÄŸinde Farklı SelamlaÅŸma

Malzeme: CD  çalar, deÄŸiÅŸken ritimli bir müzik parçası

Uygulama:  Dramanın nasıl oynanacağı çocuklara önceden anlatılır. Çocuklar müzik eÅŸliÄŸinde sınıfta serbestçe dolaşırlar.  ÖÄŸretmen müziÄŸi kestiÄŸinde, her çocuk, kendisine en yakın olan çocukla, kendi adını söyleyerek,  istediÄŸi biçimde selamlaşır. Çocukların farklı selamlaÅŸma biçimleri yaratmaları teÅŸvik edilir ve serbest bırakılır.  EÄŸer çocuklar bulmakta zorlanırlarsa öÄŸretmen örnek gösterebilir.

Örnek: TokalaÅŸma, el içlerini karşılıklı birbirine vurma, burunlarını birbirine sürtme, dizleri dokundurma,  ayak uçlarını dokundurma, el uçlarını dokundurma, baÅŸlarını birbirine dokundurma, kalçalarının yanlarını dokundurma, ayalarını birbirine dokundurma gibi.

 

Ellerini Kullanarak Ritimle Ä°sim Çalışması

Uygulama: Dramanın nasıl oynanacağı çocuklara önceden anlatılır. Sınıfta ki çocuklar U düzeni verilmiÅŸ olan sandalyelerinde otururlar. ÖÄŸretmen çocuklara elleri ile ritim tutarak ismini söyler ve model olur. Sırayla çocuklarda elleri ile ritim tutarak ismini söylerler. Çocuklar farklı ritimler bulma noktasında teÅŸvik edilir.