Kayıt Şartları


team member

Kayıt yapılması için aÅŸağıdaki evrakların tamamlanması gerekmektedir.

• Nüfus Cüzdan fotokopisi
AKD KIDS Kayıt Formu
• Aşı Karnesi fotokopisi
• Ä°kametgâh kâğıdı
ÖÄŸrenci Tıbbi Raporu
Acil Bilgi Formu
Ä°laç Ä°zin Formu
• Velilerin Nüfus Cüzdan fotokopileri
• 6 Adet Vesikalık fotoÄŸraf