Avrupa Dil Portfolyosu


team member

Ülkemiz,  Avrupa’da ortak eÄŸitim uygulamalarını öngören Socrates Projesine 24 Ocak 2000 tarihinde 253/2000/EC sayılı Avrupa Konseyi kararıyla katılmıstır.  Bu nedenle, Avrupa ülkelerindeki yabancı dil öÄŸretim uygulamaları ülkemizde de benimsenmiÅŸtir.  Avrupa ülkelerinde yabancı dil öÄŸretimi, Avrupa Konseyi Modern Diller Bölümünce belirlenen eÄŸitim politikalarına göre yapılmaktadır.  Avrupa’da ortak bir yabancı dil öÄŸretim programı ve yabancı dil öÄŸretiminde ortak bir standart, ortak ölçütler ve buna dayalı bir araç geliÅŸtirmeyi amaçlayan Avrupa Konseyi Modern Diller Bölümü, Avrupa Dilleri ÖÄŸretimi Ortak Çerçeve Programı (The Common European Framework of Reference for Languages)’nı oluÅŸturmuÅŸtur.  Bugün tüm Avrupa ülkelerinde yabancı dil öÄŸretimi bu çerçeve programa dayalı olarak gerçekleÅŸtirilmektedir.

Amerikan Kültür okul öncesi eÄŸitim kurumları çocuklarına Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından kabul edilen ve bütün Avrupa’da uygulanmakta olan bir dil eÄŸitim modeli ile hizmet verir.

Bu program European Language Portfolio (Avrupa Dil Portfolyosu ya da Avrupa Dil Pasaportu) olarak adlandırılmaktadır.

AKD Kids Anaokulları ülkemizde Avrupa Dil Portfolyosu kullanan ilk ve tek okul öncesi eÄŸitim kurumudur.