Misyonumuz


team member

Amerikan Kültür Okul Öncesi EÄŸitim kurumları Türkiye’nin eÄŸitim sektöründeki en büyük ve en yaygın kuruluÅŸlardan biridir.  Türkiye’de ve dünyanın çeÅŸitli ülkelerinde eÄŸitim sektöründe yatırımlar yapmaktadır.  Türkiye’deki Amerikan Kültür Okul Öncesi EÄŸitim Kurumlarının tüm yöneticileri de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup tamamı eÄŸitim kökenli öÄŸretmenlerden oluÅŸmaktadır.  100’ün üzerinde temsilciliÄŸi ile Türkiye’nin En Büyük Dil Okulları network’ü Amerikan Kültür Dil Okulları,  çocuklara özel bir yapılanmayı AKD Kids Ana Okulları ile sunmaktadır.  

AKD Kids Ana Okulları, çocuk güvenliÄŸi maksimum düzeyde gözetilerek hazırlanan binalarda, özel yöntemler uygulayarak Ä°ngilizce öÄŸretir ve çocukların kiÅŸisel geliÅŸimlerini destekleyen ders ve aktiviteler sunar.